Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan  toplantısını yapmak  üzere 01.07.2021  tarihinde  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddesini  görüşmek üzere toplanacaktır.   

       


G Ü N D E M                                           :   

1- İller Bankasından Kredi Talebi   Hk.

25 Haziran 2021