Karataş Belediyesi Vatandaşlarımızın ve Esnaflarımızı huzurlu ve kaliteli bir ortamda.Belediyemiz sınırlarınca oluşabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçebilmek ve kontrol altına alabilmek için Ekiplerimiz görev başında ve hizmete devam ediyoruz.

ZABITANIN GÖREVLERİ

Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır:

-Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar,

-Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi

-Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi

-Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar .

-İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları

-Gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi

-Gayrisıhhi müesseseler dışındaki müesseselerin denetlenmesi

-Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi

-Seyyar satıcılarla mücadele

-Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri

-Dilencilerle mücadele ·

-Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak.

-Kaçak et denetimleri

-Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi

-İmar kanunun yüklediği sorumluluklar

-Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü

-Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması