Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan
toplantısını yapmak üzere 07.03.2024 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki
gündem maddesini maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1- 1- Çukurkamış Mahallesi 239 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.(İmar
Komisyonuna Havale Edilen)

6 Mart 2024