PROJENİN ÖZETİ
 
Denizler, sürdürülebilir kalkınmaya, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, gıda güvenliğine, beslenmeye, kıyı topluluklarının geçim kaynaklarına, deniz ticareti ve taşımacılığına katkıda bulunmaktadır.
Denizlerimiz bugün ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Denizleri ve kıyı alanlarını kullanma şeklimiz yalnızca tür çeşitliliğini değil, doğal kaynakların milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini de yok etmektedir. Aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği bu süreci olumsuz etkilemektedir.
Karada insan kaynaklı faktörler sebebi ile meydana gelen kirlilik her geçen gün artmakta, buna bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkarak canlılığı tehdit etmektedir. İnsanlar tarafından oluşan kirlilik karasal olarak görülse de denizlerde insanlar tarafından bırakılan ve doğal yaşamı tehdit eden atıklar görülmesi güç olduğu için göz ardı edilmektedir.
Denizlerimize kanallar, nehirler ve gemiler aracılığı ile birçok atık bırakılmaktadır. Bu atıklar durgun sularda çeşitli araçlar ile temizlenmesine rağmen denizlerimizde bu faaliyetler çok sınırlıdır.
Denizlerimizi kullanan balıkçılarımız ile yapılan görüşmelerimize istinaden atılan her ağdan çıkan atıklar kirliliğin boyutunu ortaya sermektedir. Denizlerimizde çöpler ve katı atık kaynaklı oluşan kirlilik balıkçılarımız tarafından toplansa da denizlere geri bırakılmakta ve canlılığı tehlikeye sokmaya devam etmektedir. Önerilen bu proje ile balıkçılarımız çıkardıkları atıkları projeye getirerek sürdürülebilir yaşama katkı sağlanacaktır. Proje ile hem temizlik, hem de balıkçıların ekonomik olarak desteklenmesinin yanı sıra çıkarılacak atıkların kadın kooperatiflerince yeniden işlenerek değerlendirilmesi hedefleniyor. Kadın kooperatiflerinde çıkarılan ağlar çanta, hamak, hediyelik eşya gibi birçok tasarımda değerlendirilecektir.
Proje kapsamında atık ağların kooperatiflere temini ücretsiz sağlanacak olup denizlerimizdeki sürdürülebilir yaşamın devamlılığı ile birlikte kadınların kendi ekonomilerine katkılarına imkân tanınacaktır.
 
Proje denizel canlılığa katkı sağlanacağı gibi ekonomik anlamda güçlük çeken birçok kadınımızın da bu kapsamda desteklenerek başta plastik kaynaklı olmak üzere çevresel kirliliğe sürdürülebilir çözüm önerisi geliştirilecektir. Ayrıca balıkçılar tarafından çeşitli sebepler ile avcılık sırasında denizlerimize bırakılan ve “Hayalet Ağlar” olarak adlandırılan ağların temizlenmesi ile de denizel bölgenin atıklardan arındırılması hedeflenmektedir. Proje ile denizel türlerin yaşam alanlarının doğal dengesine kavuşturulmasına katkı sağlanacaktır. 
 
PROJENİN AMACI
 
Bölgede balıkçılarımızın av operasyonu sırasında denizden çıkardıkları atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması ile denizlerin ve kıyıların temizlenmesi ve proje kapsamında elde edilen atıkların dönüşüm amaçlı değerlendirilmek üzere kadın kooperatiflerine temine dilerek istihdam ve ekonomik düzeylerinin arttırılmasına olanak tanımak.
Ayrıca bölgedeki balık popülasyonunun en önemli yumurtalama ve barınma noktalarında biriken terk edilmiş ağların temizlenerek hayalet avcılığın önlenmesi, denizel tür çeşitliliğinin tekrar artması, denizlerimizde insan kaynaklı atıklar ile oluşan kirliliğin bertaraf edilerek ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
 
 

Kültür Merkezi ve Kütüphane

İlçemizde büyük eksiklik olarak değerlendirdiğimiz Kültür Merkezi ve Kütüphane ihtiyacı ile ilgili gönüllülerin destekleri ile kitap toplama kampanyası başlatılmış ve ayrıca Kültür Merkezi ve Kütüphane yapılacak binamız ile ilgili bakım ve onarım için ekiplerimizce gerekli alt yapı çalışmalarının hazırlıkları devam etmektedir .