Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan    toplantısını yapmak  üzere  01.02.2024  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’de  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere toplanacaktır.   

               

G Ü N D E M                                              :   1-01 ATD 914 Plakalı Araç Hibe Talebi Hk.
2- Çukurkamış Mahallesi 239 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk

29 Ocak 2024