Misyon

Kültürel ve doğal güzellikleri ile yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlayan, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik talepleri değerlendirerek hizmetlere yön tayin eden, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ile ilçenin standartlarını arttıran, çevresel faaliyeteler ile sürdürülebilir yaşam alanlarının korunmasını ve bu alanların tanıtımını sağlayan, mevcut kaynaklar ile turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine imkân sunan, halkı ile yöneten ve hizmetlere yön veren bir kent yaratmak.

 Vizyon

Tarihi ve doğal güzellikleri ile gelişme yolunda emin adımlar ile ilerleyen Karataş’ımızın doğal güzellikleri, turizmi, sanayisi, balıkçılık ve tarım faaliyetleri ile tanınan ve dışa açılan bir yapıya kavuşturarak, ekonomisinin güçlendirilmesi, yerelde ve ulusalda iş birlikleri ile yepyeni istihdam alanları kazandırılması, çevresel çalışmalar ile doğaya olan duyarlılığın arttırılması, eğitim, kültür ve sanatsal yönlerini ile ön plana çıkan üreten ve geliştiren bir kent olmak.

Temel Değerler

Doğruluk

Güvenilirlik

Şeffaflık

Sürdürülebilirlik

Verimlilik

Eşitlik

Üretkenlik

Paylaşımcılık

Güler Yüzlü Yaklaşım

Çözüm Odaklı Hizmet

Yerel Ekonominin Güçlendirilmesi