Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
G Ü N D E M :
1- 2023 Yılı Kesin Hesabı
2-Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Tespiti
3-Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama Tören Giderleri
4-Karataş Kumluk Tabiat Parkı Alanı Yeri İçin Bilet Bastırılması
5-Belediye Yer İşgal Harcı Tahsilat Makbuzu Bastırılması
6- Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Üye olunmasına ve Yetki Verilmesi
7- Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanlığına Üye Seçimi
8- Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Yapılan Atama ile İlgili Meclise Bilgi Verilmesi
9- Karataş Kumluk Tabiat Parkı 2024 Yılı Korunan Alanlar Ücret Tarifeleri

29 Nisan 2024