Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan  toplantısını yapmak  üzere 06.07.2023  tarihinde  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere toplanacaktır.   

       

G Ü N D E M                                           :  

1-Afet İşleri Müdürlüğünün  Çalışma Usul ve  Esasları Hakkında  Yönetmelik Hk.  

2- 3.Ulusal Mavi Yengeç Festivali Yapılması Hk.

3-  Kemaliye Mahallesi 117 ve 144 Nolu Sokaklara  İsim Verilmesi Hk.

23 Haziran 2023