Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 07.07.2022 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- GES (Güneş Enerji Santrali) Yapılması İşinde Kullanılmak Üzere
İller Bankasından Kredi Kullanılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hk.

4 Temmuz 2022