Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Hk.

       Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan  toplantısını yapmak  üzere 02.07.2020  tarihinde  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.    
  

G Ü N D E M                                           :  

1-2019 Yılı Faaliyet Raporu Hk.

2-2019 Yılı Kesin Hesap Hk.

3-2019 Yılı Denetim Komisyon Raporu ile İlgili Meclise Bilgi Verilmesi Hk.

4- Encümen Üye Seçimi  Hk

5– Kore’nin Güney   Chungcheong   Bölgesinde Yer Alan Boryeong

     Kenti ile  Kardeş Şehir Olunması Hk.

6- Çiftçi Mallarının   Korunması  Üye Seçimi  Hk.

7- Karataş Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin Sermaye Artırımı Hk.

8-İlçemiz Tuzla/Hakkıbey  Mahallesinde  Bulunan Futbol Sahası ve Tesislerinin

   Adana Valiliği  Gençlik ve  Spor  İl  Müdürlüğünden  Belediyemizce Tahsisinin    Talep  Edilmesi Hk.

26 Haziran 2020