Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 04.01.2024 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1-Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 169 Nolu Parselin Küçük Sanayi Sitesi
İmar Planı Değişikliği Hk.(İmar Komisyonuna Havale edilen)
2–Karataş 25 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı İçin Sağlık Tesisi Plan Tadilatı Hk.
(İmar Komisyonuna Havale Edilen)
3- Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 1608 Nolu Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. (İmar Komisyonuna Havale Edilen)
4-İhtisas Komisyonu Üye seçimi Hk.
5-Denetim Komisyonu Üye Seçimi Hk.
6-Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Hk.
7- Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) Ücretinin Belirlenmesi Hk.
8- Belediyemiz Zabıta Personeline Kanunca Ödenmesi Gereken Maktu Mesai Ücreti Hk.
9- Kamuya Tahsisli Gelirlerin Haczedilemeyeceği Hk.
10-Kamuya Tahsisli Malların Haczedilemeyeceği Hk.
11-Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğü 42 Mahallede yapılacak Olan Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Her Bir Mahalle Birimi İçin 6 Adet Bilirkişi Seçimi Hk.
12- Karataş Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin Sermaye Artırımı Hk.

2 Ocak 2024