Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 02.03.2023 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1- Karataş 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında 8 (Sekiz) Katın 5 (Beş) Kata Düşürülmesi Hk.

27 Şubat 2023