Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 03.02.2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belediye toplantı salonuna teşriflerinizi arz ederim.

G Ü N D E M                  :  

1- Adana İli Karataş İlçesi Küçükkarataş Mahallesi 118 Ada 3,8,9 ve 10 Nolu
Parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hk.(İmar komisyonuna Havale Edilen)

2- Adana ili Karataş İlçesi Çukurkamış Mahallesi 162 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Hk. (İmar Komisyonuna Havale Edilen)

3-İlbank A.Ş.’den Kredi Kullanması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hk
.
4- Doğalgaz Dağıtım Lisansına Sahip Dağıtım Şirketine Karataş İlçesinin Dağıtım Bölgesinin
Genişletilmesi Kapsamına Alınması İçin Taahhüt Verilmesi Hk.

5- Hazırlanan AB Projesiyle İlgili Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hk.

28 Ocak 2022