Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5675 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesine istinaden olağanüstü toplantısını yapmak üzere 23.12.2021 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11.00’te aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1-Hakkıbey 386 Ada 2 Parselin Sağlık Bakanlığına (Karataş Toplum Sağlığı Merkezi) Tahsis Edilmesi Hk.

23 Aralık 2021