Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 07.01.2021 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantı Gündem Maddeleri:

1- Belediye Meclis Üyesi Yılmaz ÖZTÜRK Hk.

2-İhtisas Komisyonu Üye seçimi Hk.

3-Denetim Komisyonu Üye Seçimi Hk.

4-Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel (Mühendis) Ücretinin Belirlenmesi Hk.

5- Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) Ücretinin Belirlenmesi Hk.

6- Belediyemiz Zabıta Personeline Kanunca Ödenmesi Gereken Maktu Mesai Ücreti Hk.

7- Kamuya Tahsisli Malların Haczedilemeyeceği Hk.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

8- Kamuya Tahsisli Malların Haczedilemeyeceği Hk.

9- İLBANK A.Ş. Kredi Talebi Hk. ( Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilen.)

31 Aralık 2020