Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 07.04.2022 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             

G Ü N D E M :

1- 2021 Yılı Faaliyet Raporu Hk.

2- 2021Yılı Denetim Komisyon Raporu ile İlgili Meclise Bilgi Verilmesi Hk.

3- 2021 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesi Hk.

4- Encümen Üye Seçimi Hk.

5- Encümene Yetki Verilmesi Hk.

6-Proje Hesapları Hk.

7- Karataş İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının Onaylanması Hk.

1 Nisan 2022