Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 01.04.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1- 2020 Yılı Faaliyet Raporu Hk.
2- 2020 Yılı Denetim Komisyon Raporu ile İlgili Meclise Bilgi Verilmesi Hk.
3- 2020 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesi Hk.
4- Ekonomik Ömrü Dolan İş Makinelerinin Makine ve Kimya Endüstrisine Devri Hk.
5- İller Bankasından Hibe ile Motopomp Talebi Hk.
6- Kırsal Mahalleler Hk.
7- Meclis Katipliği Asil ve Yedek Üye Seçimi Hk.
8-Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili Seçimi Hk.
9-Encümen Üye Seçimi Hk.

26 Mart 2021