Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 04.05.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1-2022 Yılı Kesin Hesabı Hk.
2- Norm Kadro İhdası Hk.

2 Mayıs 2023