Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan  toplantısını yapmak  üzere 05.05.2022  tarihinde  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere toplanacaktır.    

    

G Ü N D E M                                    :   

1-2021 Yılı Kesin Hesabı Hk.
2- Karataş İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama  İmar  Planlarının
     Onaylanması Hk.(İmar Komisyonuna Havale Edilen)

29 Nisan 2022