Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

        Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden , olağan   toplantısını yapmak  üzere  04.03.2021  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere toplanacaktır.   

       

G Ü N D E M                                    :

1-Meclisin Tatil Ayının Belirlenmesi Hk.

2- Yemişli Mahallesi, 142 Ada 15 Parsel 1/1000 Ölçekli  

     İmar Planı Hk. ( İmar Komisyonuna Havale edilen) 

3- Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle   İlçemiz  Esnaflarına Çevre

 Temizlik Vergisinden   Muaf Tutulması  veya Hafifletilmesi Talebi Hk.

   ( Plan ve Bütçe  Komisyonuna Havale edilen) 

4– Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesindeki

   Hissemizin Karataş Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketine  Devri   Hk.

5- Kırsal Mahalleler  Hk.

1 Mart 2021