Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden, olağan   toplantısını yapmak  üzere  03.03.2022  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere toplanacaktır. 

           

 G Ü N D E M                                            :

1-Boşalan İhtisas Komisyon Üyeliği Seçimi Hk.

2- Boşalan Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Asil Üye Seçimi Hk.

3- Meclisin Tatil Ayının Belirlenmesi Hk

24 Şubat 2022