Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak  üzere  02.11.2023  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

   

G Ü N D E M                                 

1– Belediye Meclis Üyesi Metin KUMLU’nun  Meclis Üyeliğinin Düşürülmesi Hk.

2- 2024 Yılı Ücret Harç Tarifesi Hk.

3-Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 5325 Nolu Parselin İmar Planı Değişikliği Hk.

30 Ekim 2023