KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINADAN

İLAN

            Belediye Encümenimizin 21/02/2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile; Adana  ili  Karataş  İlçesi İskele Mahallesi 2152 nolu parsel, O34-C-17-C-3-C,O34-C-22-B-2-B nolu paftalarda bir kısmı konut alanı, bir kısmı 3. derece arkeolojik sit alanı ve imar yolları olarak  planlanmıştır. 

3194 sayılı imar yasası 18. ve 19. maddeleri gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, düzenleme sınırının, kadastro ayırma çapının, parselasyon  planının, dağıtım  cetvellerinin onanması, on beş gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesi, bir ay süre ile askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.

11 Mayıs 2023