Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak  üzere 05.10.2023 tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini   görüşmek üzere toplanacaktır.   

               

G Ü N D E M                                    :  

1- 2024  Yılı Bütçe Tasarısı Hk.

2– Adana İli  Karataş İlçesi İskele Mahallesi Nazım Ve Uygulama  İmar Planı

      Revizyonu Hk. (İmar Komisyonuna Havale Edilen)

 3- Adana ili Karataş İlçesi İskele Mahallesi 300 Ada 4 parsel 5597 Parsel Numaralı

     Taşınmazların Kat Karşılığı Satışı Hk.

2 Ekim 2023