Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 07.12.2023 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1-Mevsimlik İşçi Çalıştırılması Hk
2- Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 5325 Nolu Parselin İmar Planı Değişikliği Hk.
(İmar Komisyonuna Havale Edilen)
3- 2024 Yılına Ait Ek Ücret Harç Tarifesi Hk.
4- Belediyemize Ait Taşınmazların Diğer Kamu Kurumlarına Satış, Devir,
Trampası ve Kiralanması Hk.
5- Karataş/İskele Dörtdirekli Mevkii 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında Tescil Dışı Alanın
Arkeolojik Kazı yapılmak Üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisi Hk.
6- Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 169 Nolu Parselin Küçük Sanayi Sitesi
İmar Planı Değişikliği Hk.
7-Karataş 25 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı İçin Sağlık Tesisi Plan Tadilatı Hk.
8- Denizlerdeki Atığın Geri Dönüşümüne Kazandırılması Projesi İle İlgili Proje
Hesabı Açılması Hk.
9- Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 1608 Nolu Parselin 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

4 Aralık 2023