Belediyemizce yapılan tespitlerde; Adana İli, Karataş ilçesi, İskele Mah./Köyü 516 Ada 5 parsel, 1202 parsel ve 1357 noluparseldeki taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesine istinaden yıkılacak derecede tehlikeli oldukları belirlenmiştir.

Yapı sahibi/sahiplerinin 30 gün içerisinde Belediyemize başvurması aksi halde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyemizce yapılarak masrafın %20 fazlası yapı sahibi/sahiplerinden tahsil edilecektir.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

29 Eylül 2021