İLAN

Adana Valiliğinin 22/01/2019 tarih ve 39876408-150-E.2304 sayılı emirleri doğrultusunda yaptığımız tespitlerde Adana İli, Karataş İlçesi, İskele mahallesi  Y:442638.02 X:4047043.49, Y:442670.76 X:4047049.91, Y:442680.24 X:4047026.12, Y:442665.64 X:4047020.92, Y:442644.30 X:4047034.31 koordinatlarında bulunan Metruk Binanın can ve mal güvenliğini tehdit edici nitelikte olduğu, çevre ve görüntü kirliliği oluşturduğu, özellikle uyuşturucu ve benzer maddelerin saklanmasına ve kullanılmasına uygun oldukları tespit edildiğinden ;

Söz konusu Adana İli, Karataş ilçesi, İskele mahallesi, Y:442638.02 X:4047043.49, Y:442670.76 X:4047049.91, Y:442680.24 X:4047026.12, Y:442665.64 X:4047020.92, Y:442644.30 X:4047034.31 koordinatlarında bulunan Metruk binanın 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden “METRUK YAPI” kapsamına alınmıştır.

                İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

10 Ağustos 2020