Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mahallesi 1057 Parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan (Yeni Mahalle 35. Sokak No:5) ile 1058 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan (Yeni Mahalle 35. Sokak No:3) yapıların 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde tanımlanan Metruk yapılardan oldukları tespit edilmiştir.

Yapı sahibi/sahiplerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Belediyemize başvurması veya yapıların Metrukluğunun giderilmemesi durumunda yıkım işlemleri belediyemizce yapılarak yıkım masrafın %20 fazlası yapı sahibi/sahiplerinden tahsil edilecektir.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

27 Mart 2023