Belediyemizce yerinde yapılan tespitlerde; Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mahallesi 1315 Parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan (Karşıyaka Mahallesi 268 Sokak No:10) ile 5156 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan (Karşıyaka Mahallesi Sahil Caddesi No:35) yapıların 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde tanımlanan Metruk yapılardan oldukları tespit edilmiştir.

Yapı sahibi/sahiplerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Belediyemize başvurması veya yapıların Metrukluğunun giderilmemesi durumunda yıkım işlemleri belediyemizce yapılarak yıkım masrafın %20 fazlası yapı sahibi/sahiplerinden tahsil edilecektir.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

6 Mart 2023