Belediyemize intikal eden şikayetlere istinaden, yerinde yapılan tespitlerde; Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mahallesi 1239, 1765 ve 1392 Parsel numaralı taşınmazların üzerinde bulunan yapıların 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde tanımlanan Metruk yapılardan oldukları tespit edilmiştir.

Yapı sahibinin/sahiplerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Belediyemize başvurması veya yapıların Metrukluğunun giderilmesi, giderilmemesi durumunda yıkım işlemleri belediyemizce yapılarak yıkım masrafın %20 fazlası yapı sahibi/sahiplerinden tahsil edilecektir.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

13 Şubat 2023