İLAN

“Adana Valiliğinin 22/01/2019 tarih ve 39876408-150-E.2304” sayılı emirleri doğrultusunda yaptığımız tespitlerde Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mah./Köyü 2330 parsel üzerinde bulunan Metruk Binanın can ve mal güvenliğini tehdit edici nitelikte olduğu, çevre ve görüntü kirliliği oluşturduğu, özellikle uyuşturucu ve benzer maddelerin saklanmasına ve kullanılmasına uygun oldukları tespit edildiğinden ;

Söz konusu Adana İli, Karataş ilçesi, İskele Mah./Köyü 2330 bulunan Metruk Binanın 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden Metruk Yapı Kapsamına alınmıştır.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

1 Haziran 2020