KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINADAN

İLAN

​   

​Belediye Encümenimizin 29/11/2022 tarih ve 118 sayılı kararı ile; Adana  ili  Karataş  İlçesi İskele Mahallesi 4548, 4635 ve 5245 nolu parseller, O34-C-18-C-1-C nolu paftasındabelediye hizmet alanı, kreş+gündüz bakım evi, ticaret+konut alanı, genel otopark alanı ve  imar  yolları  olarak  planlanmıştır.  

3194 sayılı imar yasası 18. ve 19. maddeleri gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, düzenleme sınırının, ihdas  beyannamelerinin, parselasyon  planının, dağıtım  cetvellerinin onanması, on beş gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesi, bir ay süre ile askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.

14 Aralık 2022