Adana Büyükşehir Belediye Meclisince 20.07.2022 tarih ve 142 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı paftaları 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereği bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan Belediyemiz panosundan görülebilmektedir.

16 Ağustos 2022