Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 01.06.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1- Ankara Gölbaşı Belediyesi İle Kardeş Belediye Olunması Hk.
2- Meclisin Tatil Ayının Belirlenmesi Hk.
3- Garaj Amirliği İnşaat Malzemesi Alım İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş. den
Kredi Kullanılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hk.
4- İskele Mevkii 4044 Nolu Parselde Mevcut 7 Nolu İşyeri Bağımsız Bölümün Mirasçılarına Tescili Hk

30 Mayıs 2023