Haziran Ayı Meclis Toplantısı

            Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan    toplantısını yapmak  üzere 03.06.2021  tarihinde  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.   

G Ü N D E M                                    :  

1- Karataş  Memmingen  Kardeş Şehir Ağaçlandırma Alanına İsim Verilmesi  Hk.

2- Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından  Araç Satın Alınması Hk.

31 Mayıs 2021