Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 06.10.2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

     GÜNDEM             :


   1­ 2022 Yılı Ek Bütçesi Hk.
   2­ 2023 Yılı Bütçe Tasarısı Hk. 
   3­ Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
     Üye Seçimi Hk.
   4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kadro Derecesinin Yükseltilmesi ve Yapılan
     Atama ile İlgili Meclise Bilgi Verilmesi Hk.
   5- Müdürlüklerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hk.
   6-Karataş İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İtiraz Hk.
   7- Sokak İsimlerinin Değiştirilmesi Hk.
3 Ekim 2022