Adana İli, Karataş İlçesi Karataş-Yumurtalık Mevkii açıklarında Adana Su Ürünleri Yetiştiricileri Derneği tarafından yapılması planlanan “Denizde Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Çipura, Levrek, Mercan, Fangri Mercan, Granyöz Türleri)” projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
“Denizde Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Çipura, Levrek, Mercan, Fangri Mercan, Granyöz Türleri)” projesi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir.
İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tel: (0322) 235 07 17 Fax: (0322) 235 06 56

29 Nisan 2022