Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 01.12.2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

       

G Ü N D E M :
1-Mevsimlik İşçi Çalıştırılması Hk
2-2023 Yılı Ücret Harç Tarifesi Hk. (Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilen).
3- Yeni Mahalledeki Park Alanın Spor Tesisi olarak Kullanılmak Üzere
Adana Büyükşehir Belediyesine Devri Hk.

28 Kasım 2022