Aralık Ayı Meclis Toplantısı

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan    toplantısını yapmak  üzere  03.12.2020  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere toplanacaktır.   

G Ü N D E M                                    :  

1-Mevsimlik İşçi Çalıştırılması Hk.

2- Norm Kadro İhdasında Düzeltme yapılması Hk.

3- Karataş Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğine Yer Tahsisi Hk.

4- Belediyemize Ait Karagöçer Mahallesi Köy Konağı içinde Bir Odanın  İlçe Toplum Sağlığı  Merkezine Sağlık Hizmeti İçin  Tahsis Edilmesi  Hk.

5- Sıfır Atık Proje Kapsamında Protokol ve Proje Yetkisi Hk.

27 Kasım 2020