Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 02.12.2021 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Gündem :

1- Mevsimlik İşçi Çalıştırılması Hk.

2-Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ( Mühendis ) Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

3- Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel ( Avukat ) Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

4- Bahçe ve Tuzla Mahallelerinin Kırsal Mahalle Niteliğinin Kaldırılması Hk. ( İmar Komisyonuna Havale Edilen )

5- Karataş Bahçe 1815 Parseldeki Okul Yerine 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Plan Değişikliği. ( İmar Komisyonuna Havale Edilen )

25 Kasım 2021