Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden , olağan toplantısını yapmak üzere 04.08.2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1- Atık Toplayıcıları Yönetmeliği Hk.

29 Temmuz 2022