Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

          Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden , olağan  toplantısını yapmak  üzere  06.08.2020  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’ da  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere toplanacaktır.    

G Ü N D E M                                    :  

1– Adana İli Karataş İlçesi  Sahil Erozyonu Koruma Yapıları

    Amaçlı İlave ve Revizyon İmar Planı   Hk.

2- Karataş Belediyesi Spor  Salonuna Ücret Belirlenmesi Hk.

3-20.02.2020 tarih ve 16 Sayılı Meclis Kararı İçeriğindeki   Araç Listesinin Revizesi Hk.

30 Temmuz 2020