Adana Su Ürünleri Yetiştiricileri Derneği Çed Süreci Başlangıcı

Adana İli, Karataş İlçesi Karataş-Yumurtalık Mevkii açıklarında Adana Su Ürünleri Yetiştiricileri Derneği tarafından yapılması planlanan “Denizde Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Çipura, Levrek, Mercan, Fangri Mercan, Granyöz Türleri)” projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-III’te yer alan ÇED Genel Formatı
çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği’nin maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış bulunmaktadır.
Adana Su Ürünleri Yetiştiricileri Derneği tarafından yapılması planlanan “Denizde Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Çipura, Levrek, Mercan, Fangri Mercan, Granyöz Türleri)” projesinin ÇED sürecinin başladığının ve proje için hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasının halkın görüş ve önerilerine açılmış olup görüş ve önerilerin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Bildirilmesi gerekmektedir.

30 Eylül 2020