Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 05.01.2023 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1-İhtisas Komisyonu Üye seçimi Hk.
2-Denetim Komisyonu Üye Seçimi Hk.
3-Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Hk.
4- Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) Ücretinin Belirlenmesi Hk.
5- Norm Kadrodaki Ayniyat Memuru ve Eğitmen Kadrosunda Değişiklik Yapılması Hk.
6- Belediyemiz Zabıta Personeline Kanunca Ödenmesi Gereken Maktu Mesai Ücreti Hk.
7- Kamuya Tahsisli Gelirlerin Haczedilemeyeceği Hk.
8- Kamuya Tahsisli Malların Haczedilemeyeceği Hk.

3 Ocak 2023