Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 06.04.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

    

G Ü N D E M :
1- 2022 Yılı Faaliyet Raporu Hk.
2- 2022Yılı Denetim Komisyon Raporu ile İlgili Meclise Bilgi Verilmesi Hk.
3- 2022 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesi Hk.
4- Encümen Üye Seçimi Hk.
5- Karataş 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında 8 (Sekiz) Katın 5 (Beş)
Kata Düşürülmesi Hk. (İmar Komisyonuna Havale Edilen)

3 Nisan 2023