Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 04.11.2021 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 2022 Yılı Ücret Harç Tarifesi Hk.

2- Bahçe ve Tuzla Mahallesinin Kırsal Mahalle Niteliğinden Kaldırılması Hk.

3- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurtdışı Teknik Araştırma ve İnceleme Ziyareti Hk.

4- Karataş Bahçe 1815 Parseldeki Okul Yerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Plan Değişikliği Hk

28 Ekim 2021