Belediyemizce yerinde yapılan tespitlerde; Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mahallesi 1296 Parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde tanımlanan Metruk yapılardan oldukları tespit edilmiştir.

Yapı sahibi/sahiplerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Belediyemize başvurması veya yapıların Metrukluğunun giderilmemesi durumunda yıkım işlemleri belediyemizce yapılarak yıkım masrafın %20 fazlası yapı sahibi/sahiplerinden tahsil edilecektir.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

10 Mart 2023