Belediyemize intikal eden şikayetlere istinaden,yerinde yapılan tespitlerde; Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mahallesi 598 Parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapıların 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde tanımlanan Metruk yapılardan oldukları tespit edilmiştir.

Yapı sahibi/sahiplerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Belediyemize başvurması veya yapıların Metrukluğunun giderilmesi, giderilmemesi durumunda yıkım işlemleri belediyemizce yapılarak yıkım masrafın %20 fazlası yapı sahibi/sahiplerinden tahsil edilecektir.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

5 Ekim 2022