BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI İLE TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZE GÖNDERİLMEK ÜZERE

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5675 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesine istinaden olağanüstü toplantısını yapmak üzere 15.06.2021 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Çukurova Kalkınma Ajansı İle Yapılacak iş ve işlemlerle İlgili Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hk.

11 Haziran 2021