Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı

          Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak  üzere 01.10.2020  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.   

         G Ü N D E M                                    :  

1– 2021  Yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesi Hk.

2- Çiftçi Mallarının   Korunması  Üye Seçimi  Hk.

3– Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Tespiti Hk.

4- Kamuya Tahsisli  Malların Haczedilemeyeceği Hk.

28 Eylül 2020